Tag: Mercedes-Benz

2022 MB EQS

2022 MB EQS

看到平治的新款電動車EQS,便知道電動車的爭霸戰已經真正開始了。傳統車廠畢竟讓Tesla獨佔市場了幾年,也要真正的反擊了。

Read More

X